PRAVILA O PRIVATNOSTI

Pravila zaštite osobnih podataka

 • Želimo naglasiti da posjetom našim web stranicama svi Vaši osobni podaci ostaju povjerljivi, osim ako ih svojom voljom ne želite otkriti.
 • Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim pravilima zaštite osobnih podataka. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.
 • Prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezujemo se poštovati odredbe pozitivnih propisa vezanih na zaštitu osobnih podataka.
 • Molimo Vas pročitajte sve informacije u nastavku i ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s našim pravilima zaštite osobnih podataka ili želite s nama podijeliti svoja iskustva na ovoj web stranici, javite nam na e- [email protected]
   Ako ste maloljetni, ne šaljite nam svoje osobne podatke!
 1. Općenito
  Kada koristite web stranicu www.smeg.hr („web stranica“) koja također uključuje i on-line trgovinu, Tvrtka (“JAKI d.o.o.” ili „Voditelj obrade“) kao voditelj obrade podataka obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
  Ova Pravila zaštite osobnih podataka (“Pravila”) opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe te Vaša prava vezana uz takvu obradu. Molimo Vas pažljivo pročitajte ova Pravila prije nastavka korištenja web stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite web stranicu.
 2. Osobni podaci koje obrađujemo
  “Osobni podaci” označavaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).
  Osobne podatke prikupljamo sukladno važećim propisima i to kako bismo vam npr. mogli poslati izmjene i novosti elektronskom poštom, uključiti vas u sudjelovanje u nagradnim igrama te obavijestiti pobjednika, odaslati publikacije, brošure i drugi promidžbeni materijal ili odgovoriti na vaša pitanja, primjedbe i komentare.
  Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju vaše privole, zakona ili radi ostvarenja legitimnog interesa Voditelja obrade, kao na primjer kada obrađujemo vaše podatke za potrebe izravnog marketinga radi oglašavanja naših proizvoda ili usluga („komercijalna komunikacija“), putem elektroničke ili drugih oblika komunikacije. U određenim slučajevima će prikupljanje vaših osobnih podataka biti nužno radi izvršenja ugovora između vas i JAKI d.o.o., na primjer prilikom kupovine
  proizvoda u našoj web trgovini, kako bismo vam mogli dostaviti proizvod na zatraženu adresu dostave i sl.
  Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:
 3. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za otvaranje korisničkog računa na web stranici i/ili za članstvo u programima lojalnosti …..
 4. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za naručivanje proizvoda u online trgovini odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu;
 5. Podaci o kupnji putem online trgovine, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupnje;
 6. Podaci iz korespondencije korisnika s Voditeljem obrade (uključujući njihov sadržaj);
 7. Podaci o interakciji korisnika s web stranicom koji se prikupljaju korištenjem kolačića (eng. Cookies). Detalje o tehnologiji kolačića i njihovoj upotrebi na ovim web stranicama potražite u poglavlju 8 ovih Pravila (Pravila o kolačićima).
  Putem ove web stranice možemo Vam ponuditi mogućnost komuniciranja i poveznica sa sadržajem društvenih mreža (npr. Facebook). Ako odlučite upotrebljavati svoj profil s društvenih mreža, imajte na umu da društvena mreža, ovisno o postavkama Vašeg profila na društvenoj mreži, može s nama podijeliti neke informacije o Vašem profilu.
  Ne prikupljamo i ne koristimo osobne podatke maloljetnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće spoznati dob korisnika), osim uz izričitu suglasnost roditelja ili staratelja. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail ili druge podatke koji bi Vas mogli pomoći identificirati), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti. Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na zahtjev maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, Tvrtka izričito odbija zaprimanje bilo kakvih zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta.
  Vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno potrebno za ispunjavanje svrhe zbog koje su prikupljeni.
  Na kraju razdoblja čuvanja osobne podatke ćemo ili izbrisati ili anonimizirati tako da se više ne mogu povezati ni sa kime.
  Osobne podatke vezane uz bilo kakve financijske transakcije čuvamo najmanje 11 godina, s obzirom na to da tako određuju propisi na snazi u Republici Hrvatskoj.
 8. Svrha obrade osobnih podataka
  JAKI d.o.o. obrađuje osobne podatke za sljedeće svrhe:
  3.1. Otvaranje korisničkih profila na web stranici i/ili članskih profila u programima lojalnosti
  3.2. Obrada narudžbi putem online trgovine i isporuka/dostava naručenih proizvoda na adresu koju je korisnik naznačio;
  3.3. . Pružanje različitih pogodnosti članovima programa lojalnosti tvrtke (npr
  3.4. Prijenos komercijalnih komunikacija putem elektroničke pošte, mobilne telefonije ili tradicionalnom poštom odnosno kurirskom dostavom (u limitima Vaše suglasnosti);
  3.5. Sudjelovanje u anketama, upitnicima i nagradnim natječajima organiziranim od strane tvrtke. Detalje o ovoj vrsti obrade potražite u odjeljku 7 ovih Pravila (ankete, upitnici i promocije);
  3.6. Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savjete, komentare, prigovore i sl.;
  3.7. Izrada različitih izvještaja / statistika o načinu korištenja web stranice i usluga koje nudi, uključujući o tome kako su izvršeni ugovori s JAKI d.o.o.;
  3.8. Rješavanje svih sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti JAKI d.o.o..
 9. Komuniciranje podataka prema trećima
  Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim web stranicama nikome izvan JAKI d.o.o. bez Vaše privole, osim (1) u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza, (2) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, (3) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, (4) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke te (5) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa. Vaše osobne podatke ćemo čuvati samo tijekom vremena koje je nužno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade.
  JAKI d.o.o. može neke ili sve Vaše osobne podatke otkriti sljedećim primateljima, na način kako je dalje navedeno:
 10. Osobama ovlaštenim za obradu osobnih podataka u ime i za račun JAKI d.o.o., odnosno suradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih web stranica (npr. pružatelji usluga izrade i održavanja web stranica, pružatelji usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnih
  materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl., suradnici ili pružatelji usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.).
 11. Pravnom sljedniku ili sljednicima, u slučaju statusnih promjena uslijed podjele, pripajanja, restrukturiranja ili drugog prijenosa kontrole u društvu.
 12. Drugim primateljima kojima je JAKI d.o.o. ovlašten ili obavezan otkriti osobne podatke pojedinaca na temelju važećih propisa.
  Ispod se nalazi popis trgovačkih društava s kojima svakodnevno dijelimo podatke. Popis ne uključuje usluge trgovačkih društava s kojima dijelimo anonimne podatke ili koja pružaju usluge na ad hoc osnovi. Sve navedene dobavljače pozorno smo odabrali i pobrinuli smo se da svi pružaju odgovarajuće zaštite sukladno GDPR-u.
 13. Sigurnost plaćanja kreditnim karticama
  JAKI d.o.o. se obvezuje primijeniti maksimalne sigurnosne standarde u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija. Proizvodi / usluge dostupni u online trgovini prodaju se putem online rješenja.
  Transakcije plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama obavljaju se zaštićenim 3D-Secure protokolom autentifikacije s 256-bitnom SSL enkripcijom, što se smatra sigurnim načinom obavljanja novčanih transakcija. Ova metoda omogućuje siguran prijenos informacija te onemogućuje neovlašteni pristup podacima prilikom komunikacije između računala Kupca i servisa za plaćanje (on-line operatera platnog sustava) i obrnuto.
  Navedeni servis i financijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Brojevi kreditnih kartica ne pohranjuju se i nisu dostupni JAKI d.o.o..
  JAKI d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava web trgovine ili propusta djelatnika Tvrtka d.o.o.
 14. Poruke e-pošte
  Kada nam pošaljete elektronsku poštu (putem e-mail poruke s pitanjem, komentarom, prigovorom, savjetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na web stranici) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, upotrijebit ćemo te podatke u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva. Možda ćemo Vaš e-mail kao i poruku/zahtjev koji ste nam uputili poslati drugim suradnicima ili dobavljačima koji će moći najbolje odgovoriti na Vaše pitanje.
  Svi djelatnici i poslovni partneri JAKI d.o.o. odgovorni su za poštivanje Pravila zaštite osobnih podataka.
 15. Ankete, upitnici i natječaji
  Povremeno na našim stranicama provodimo ankete i upitnike. Tako prikupljeni podaci koriste se isključivo za potrebe Tvrtke. Ako na našim stranicama ili s nama povezanim društvenim mrežama objavimo rezultate anketa, oni će biti isključivo zbirni i neće sadržavati nikakve osobne podatke.
  Naše stranice često sadrže obavijesti o različitim nagradnim igrama koje organiziramo ili obavijesti o otvorenim radnim mjestima u tvrtki („natječaji“). Za one natječaje kojima omogućujemo elektronski pristup, osim ako izrijekom nije drugačije navedeno u pravilima natječaja, Vaše osobne podatke koristit ćemo samo u svrhu realiziranja natječaja (npr. za stupanje u vezu s pobjednikom nagradne igre i ispunjenja naših zakonskih obveza vezanih uz organizaciju natječaja, ili radi postupka selekcije u natječaju za radno mjesto). Ne dijelimo te informacije ni s kim izvan Tvrtke osim s pružateljima usluga koji nam pomažu u organiziranju natječaja i koji imaju zakonsku obvezu čuvanja tajnosti svih dostupnih podataka ili s javnim tijelima u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza. Također možemo objaviti određene osobne podatke (npr. ime, prezime i vrijednost nagrade) kako bismo ispunili zakonske obveze ili kako bismo osigurali transparentnost naših natjecanja..
  JAKI d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.
 16. Pravila o kolačićima
  Web stranica JAKI d.o.o. koristi tzv. kolačiće (eng. „cookies“).
  Kolačići su male tekstualne datoteke koje generira poslužitelj web stranica i koje se putem web preglednika pohranjuju na uređaju korisnika, a kako bi se korisniku mogla pružiti što kvalitetnija usluga i sadržaji. Pohranjuju određene informacije (npr. željene postavke jezika ili web stranice, status registracije na korisnički račun i sl.) koje Vaš preglednik može reproducirati kada se vratite na web stranicu (ovisno o trajanju kolačića).
  Upotrebljavamo sljedeće kategorije kolačića:
 17. Kolačići nephodni za funkcionalnost web stranice
  Određeni kolačići su neophodni kako bi korištenje ove web stranice i njene osnovne usluge i značajke bile moguće. Bez ovih kolačića, na primjer, nećete moći pristupiti određenim sigurnim područjima ili pratiti svoju košaricu za online kupovinu. Ovi se kolačići ne mogu onemogućiti.
  Koristimo sljedeće neophodne kolačiće:
 18. Opcionalni kolačići
  $_COOKIE[‘rm’]
  Remember me funkcionalnost čuva se 14 dana
  $COOKIE[_STORE_COOKIE_NAME]
  Shop generira i pamti string preko kojeg pamti sadržaj košarice. Naziv mu je konstanta iz config.php, čuva se 30 dana
  Informacije od ovih kolačića pomažu nam da shvatimo kako naši korisnici upotrebljavaju web stranicu, sa svrhom unaprijeđenja kvalitete sadržaja prema korisnicima i doživljaja pregledavanja. Opcionalni kolačići uključuju kolačiće Google Analytics (čiji kolačići prate posjećenost i analiziraju uspješnost web stranice, a koje su JAKI d.o.o. dostupne kao statistički podaci, bez osobnih podataka individualnih korisnika) te kolačiće društvenih mreža (npr. Facebook) koji omogućuju korisniku da određeni sadržaj podijeli putem vlastitog računa na društvenim mrežama.
  Kada prvi put pristupite web stranici, pojavit će se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i zatražiti Vašu suglasnost za njihovo prihvaćanje.
  Nastavkom pregledavanja web stranice, prihvaćate korištenje kolačića.
  Korisnik web stranice putem postavki svojeg web preglednika uvijek može samostalno regulirati (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može utjecati na funkcionalnost i Vašu interakciju s web stranicom, te isključujemo svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.
  Dodatne informacije o konfiguriranju postavki preglednika za kolačiće možete pronaći na sljedećim linkovima:
  • ovdje saznajte više o načinu privatnog pregledavanja i postavkama kolačića u Firefoxu
  • ovdje za čitanje o načinu anonimnog načina i postavkama kolačića u pregledniku Google Chrome
  • ovdje pročitajte način rada “InPrivate” i postavke kolačića u pregledniku Internet Explorer
  • ovdje za više informacija o modusu “Privatna navigacija” i postavkama kolačića u pregledniku Safari
  Korištenjem ovih web stranica smatrat će se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti osobnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.
 19. Prava ispitanika
  Davanje privole za obradu osobnih podataka nije obvezno, ali odbijanje davanja privole na obradu podataka kako je iznad navedeno, može korisniku onemogućiti korištenje svih ili nekih sadržaja koje nudi web stranica, ili onemogućiti dobivanje informacija o proizvodima/uslugama u ponudi JAKI d.o.o..
  Slanjem osobnih podataka JAKI d.o.o. ispitanik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a osobito prava zatražiti 2222ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.
  U mjeri u kojoj se obrada Vaših osobnih podataka temelji isključivo na Vašoj privoli, imate niz prava, uključujući:
  a) Pravo na pristup:
  GDPR Vam daje pravo pitati nas koje Vaše osobne podatke imamo i kako ih obrađujemo te pravo dati Vam pristup tim podatcima. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi ispod Kako nas možete kontaktirati).
  Uzmite u obzir da prije obrade bilo kojeg zahtjeva za pristup podatcima moramo potvrditi Vaš identitet, a moguće je i da Vas dodatno kontaktiramo kako bismo bili sigurni da smo razumjeli koje podatke zahtijevate. Nakon što potvrdimo Vaš identitet, tražene informacije ćemo Vam pružiti u roku od 30 dana.
  Informacije ćemo Vam pružiti bez naknade, međutim, možemo naplatiti administratorsku naknadu ako je zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran, a naročito ako se ponavlja. U svakom slučaju, ako ste naš postojeći korisnik svojim osobnim podatcima možete pristupiti preko svojeg korisničkog sučelja.
  b) Pravo na ispravak podataka:
  GDPR Vam daje pravo na ispravak bilo kojeg osobnog podatka koji je netočan ili nepotpun. Korisnici mogu i sami osvježiti svoje osobne podatke preko korisničkog sučelja, no u svakom slučaju možete nas kontaktirati (vidi ispod Kako nas možete kontaktirati).
  c) Pravo na brisanje: Kao fizička osoba imate pravo zahtijevati brisanje svih svojih osobnih podataka koje imamo. Međutim, uzmite u obzir da to nije apsolutno pravo, pa tako, primjerice, ne nadilazi naše zakonske obveze da čuvamo računovodstvene podatke.
  Brisanje svojih osobnih podataka možete zahtijevati kada Vaši podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu zbog koje su izvorno prikupljeni odnosno obrađeni (primjerice, ako otkažete sve usluge koje ste koristili kod nas). Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi ispod Kako nas možete kontaktirati).
  d) Pravo na povlačenje privole: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo povući ranije danu privolu za obradu osobnih podataka.
  e) Također, u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu, na ograničenje obrade te na prenosivost osobnih podataka.
  Za sva pitanja zaštite osobnih podataka, kao i radi ostvarenja gore navedenih prava, molimo Vas obratite se na kontakt adresu navedenu u članku 10. ovih Pravila
  f) Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu: ukoliko smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
  Ovisno o zahtjevu korisnika/ispitanika, JAKI d.o.o. se obvezuje:
 20. Potvrditi korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje osobne podatke koji se odnose na tog korisnika/ispitanika
 21. Ispraviti ili izbrisati, bez naknade i bez odgađanja, osobne podatke koji se odnose na korisnika/ispitanika
 22. Ograničiti ili prestati s obradom osobnih podataka korisnika/ispitanika
 23. Kontakt
  Za sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših osobnih podataka, kao i radi ostvarenja ranije navedenih prava i zahtjeva, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka JAKI d.o.o. slanjem email poruke na: [email protected] ili poštom na adresu našeg sjedišta: JAKI d.o.o., Omorika 25, 10040 Zagreb. JAKI d.o.o. ne odgovara na anonimne zahtjeve.