Uvjeti korištenja

Naručivanje online

NARUČIVANJE I KUPOVANJE PUTEM SMEG.HR  WEBSHOPA

NAPOMENA: Usluge SMEG.HR webshopa mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina.

UVJETI KUPNJE

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.

– Isporučitelj (Prodavatelj) je JAKI d.o.o. (Omorika 25, 10040 Zagreb, OIB:73338806284, tel: 01/2864-600, email: [email protected])

– Kupac robe posjetitelj je webshopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) ili prilikom pouzeća, i pošalje narudžbu prodavatelju.

– Izražene su cijene maloprodajne s PDV-om.

– Valuta je euro (EUR).

NARUČIVANJE

Proizvodi se naručuju kreiranjem web narudžbe (stavljanjem u “košaricu”) na stranicama webshopa.

Pokraj svakog artikla postoji opcija „DODAJ U KOŠARICU“.

Kada željeni artikl dodate u košaricu otvorit će se prozor u kojem ćete moći odabrati količinu artikala.

Ako ste u košaricu dodali krivi artikl, postoji opcija „OBRIŠI“ kojom artikl možete maknuti iz košarice.

Možete odabrati opciju „NASTAVI KUPOVINU“ i nastaviti pregledavati webshop. U košaricu možete ubacivati nove artikle po proceduri jednakoj onoj kojom ste odabrali prvi artikl.

Kada sve artikle koje želite kupiti ubacite u svoju košaricu, možete je pregledati pritiskom na opciju “MOJA KOŠARICA”, koja se nalazi u gornjem desnom dijelu smeg.hr webshopa. Ako ste odabrali sve što vam je potrebno, kliknite na opciju “NAPLATA”.

Ako se po dolasku na stranicu niste prijavili, sada će se otvoriti stranica za prijavu na webshop.

Ako ste novi kupac, slijedite proceduru za prijavu na smeg.hr webshop. Ukoliko ste već kupovali kod nas, u predviđena mjesta upišite vašu e-mail adresu i šifru.

Nakon upisivanja podataka potrebnih za prijavu, potvrdite svoju prijavu klikom na opciju “PRIJAVI ME”.

Ako pošiljku treba dostaviti na adresu naznačenu u korisničkim podacima, pritisnite opciju “DOSTAVI NA OVU ADRESU”. Ako želite da pošiljka bude poslana na neku drugu adresu, odaberite opciju “DODAJ NOVU ADRESU”. Kada dodate novu adresu, moći ćete odabrati adresu na koju će pošiljka biti poslana.

Nakon što završite s dosadašnjom procedurom kliknite na opciju “DALJE”.

Pritiskom na opciju „DALJE“ otvorit će vam se opcije plaćanja.

Možete odabrati plaćanje karticom ili virmanom.

Plaćanje virmanom vrši se putem banaka, pošte ili sličnih ustanova.

Virmanom se smatra plaćanje putem banaka, pošta te sličnih ustanova. Plaćanje karticom odnosi se na kreditne kartice.

Plaćanje karticom u smeg.hr webshopu potpuno je sigurno te ne postoji opasnost od curenja ili krađe podataka.

Plaćati možete VISA, MASTERCARD, DINERS, MAESTRO i VISA Premium karticama (od 2024).

Kad izaberete karticu kojom ćete plaćati, potrebno je upisati IME i PREZIME s kartice, broj kartice, i datum (mjesec i godina) do kojeg je kartica aktivna.

Nakon toga možete odabrati opciju „POŠALJI NARUDŽBU“.

Ako odaberete opciju plaćanja virmanom, možete odmah odabrati opciju “POŠALJI NARUDŽBU”. Bit ćete preusmjereni na stranicu potvrde. Na toj stranici dobro provjerite jeste li unijeli točne informacije.

O statusu vašeg web naloga bit ćete obaviješteni e-mailom.”

Na vašu e-mail adresu stići će poruka s predmetom “Vaša narudžba je zaprimljena”.

Ako prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve prednaručene proizvode, isporučit će raspoložive te o tome obavijestiti kupca e-mailom odnosno telefonom zajedno s informacijom o dostupnosti i predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda te ako proizvode nije moguće naknadno isporučiti.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari sukladno pozitivnim propisima, posebice sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

DOSTAVA

Uvjeti dostave In-time:

Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijele Hrvatske koje pokriva dostavna služba. Dostavu najčešće vršimo kroz 3-5 radnih dana.

PLAĆANJE

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), kupac će prodavatelju platiti kreditnom karticom ili virmanskom uplatom na internetskoj stranici prodavatelja preko Stripe pay-a s Diners, Visa, Visa Premium ili MasterCard karticama.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), obavještavamo potrošače da svoje pisane prigovore mogu predati:

1. poštom- na adresu : JAKI d.o.o., Omorika 25, 10040 Zagreb

2. na e-mail adresu; [email protected]

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22) na odnose između potrošača i trgovca  u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga (prije isporuke robe). Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

OPĆI JAMSTVENI UVJETI

JAKI d.o.o. obavezuje se isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera..

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je i priložiti sav potreban pribor koji je s robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste ( kablovi, i/o shield i sl. i ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu ) te kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.

Opis kvara, serijski broj kao i broj i vrsta modela unose se u, za to predviđeni obrazac koji je dužan osigurati JAKI d.o.o.

Zamjena dijelova prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća.

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu, te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe.

Prava iz jamstva ne utječu na prava kupca iz odgovornosti za materijalne nedostatke te ostala prava kupca temelju pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.

Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:

– transportom nakon isporuke

– nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem

– neodržavanjem uređaja prema uputstvima proizvođača

– neprimjerenom radnom okolinom

– neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma)

– zbog ishabanosti samog artikla ( vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja itd. )

– ako su skinute naljepnice s artikla ( serijski broj, uputa o ugradnji, korištenju itd. )

– ako JAKI d.o.o. utvrdi da je artikal korišten preko njegovih mogućnosti.

– ako su vršene izmjene na artiklu.

– ugradnjom ili montažom komponente od strane neovlaštene osobe

JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ RAČUN DOBIVEN UZ KUPLJENU ROBU.

Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

POTVRDA PRETHODNE OBAVIJESTI

Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest

Uživajte u kupovini iz vašega doma.

Vaš smeg.hr

Uvjeti se primjenjuju od 01. Siječnja 2023. godine.